Хөтөлбөр

2024.05.27-2024.06.02

2024.05.27
Цаг Конент
07:55 Стар телевиз үзүүлж байна
08:00 Эрүүл хүнс: Хүнсний аюулгүй байдлын цаг
08:30 Бизнес амжилт
09:00 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 49-51-р анги
09:25 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 35-р анги
09:40 Бяцхан муужгай нохойнууд 48,49-р анги
09:55 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
10:10 Хамтдаа суръя теле хичээл
10:25 Нүүдэлчдийн өв соёл
10:35 Вирус бидний амьдралд “Хулгана дээрх туршилт ( 2-р хэсэг )””
11:25 Шудрага бус /The Unjust/ УСК
13:40 Монголын гээгдсэн түүх | Гурав дахь хөршийн эрэлд - Америкийн нэгдсэн улс
15:10 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 35-р анги
16:10 Бизнес амжилт
16:40 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
16:55 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 36-р анги
17:10 Бяцхан муужгай нохойнууд 50,51-р анги
17:25 Хамтдаа суръя теле хичээл
17:40 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 52-54-р анги
18:00 Эрчүүдийн эрүүл мэнд “Бэлгийн амьдрал болон тархи”
19:00 Хүнсний хувьсгал | ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
19:20 Миний дарсан 10 зураг нэвтрүүлэг
20:00 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 36-р анги
21:00 Учиртай урилга нэвтрүүлэг
22:00 Монголын сүүлчийн эзэн хаан МУСК 1-р анги
00:00 Манай дэлгэцнээ
2024,05,28
Цаг Конент
07:55 Стар телевиз үзүүлж байна
08:00 Эрүүл хүнс: Хүнсний аюулгүй байдлын цаг
08:30 Бизнес амжилт
09:00 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 52-54-р анги
09:25 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 36-р анги
09:40 Бяцхан муужгай нохойнууд 50,51-р анги
09:55 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
10:10 Хамтдаа суръя теле хичээл
10:25 Эрчүүдийн эрүүл мэнд “Бэлгийн амьдрал болон тархи”
11:25 Миний дарсан 10 зураг нэвтрүүлэг
12:05 Монголын сүүлчийн эзэн хаан МУСК 1-р анги
14:05 Учиртай урилга нэвтрүүлэг
15:05 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 36-р анги
16:05 Бизнес амжилт
16:35 Нүүдэлчдийн өв соёл
16:40 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
16:55 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 37-р анги
17:10 Бяцхан муужгай нохойнууд 52,53-р анги
17:25 Хамтдаа суръя теле хичээл
17:40 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 55-57-р анги
18:00 Уран зураг “Жихүүцмээр гурван уран зураг”
19:00 Монгол дархлаа-Тууль
20:00 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 37-р анги
21:00 Хэлбэр агуулга ярилцлага
22:00 Монголын сүүлчийн эзэн хаан МУСК 2-р анги
00:30 Манай дэлгэцнээ
2024,05,29
Цаг Конент
07:55 Стар телевиз үзүүлж байна
08:00 Эрүүл хүнс: Хүнсний аюулгүй байдлын цаг
08:30 Бизнес амжилт
09:00 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 55-57-р анги
09:25 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 37-р анги
09:40 Бяцхан муужгай нохойнууд 52,53-р анги
09:55 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
10:10 Хамтдаа суръя теле хичээл
10:20 Уран зураг “Жихүүцмээр гурван уран зураг”
11:10 Монголын сүүлчийн эзэн хаан МУСК 2-р анги
13:40 Хэлбэр агуулга ярилцлага
14:35 Монгол дархлаа-Тууль
15:30 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 37-р анги
16:30 Бизнес амжилт
17:00 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
17:15 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 38-р анги
17:30 Хамтдаа суръя теле хичээл
17:40 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 58-60-р анги
18:00 Кино түүх “Arrival ”
19:00 Бид өсвөр үеийнхэн хүүхдийн нэвтрүүлэг
19:45 Усны шинэ эрин эхэлж байна
20:00 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 38-р анги
21:00 Үг үйлдэл тойм нэвтрүүлэг
21:25 Миний дарсан 10 зураг нэвтрүүлэг
22:00 Хийморь МУСК
00:00 Манай дэлгэцнээ
2024.05.30
Цаг Конент
07:55 Стар телевиз үзүүлж байна
08:00 Эрүүл хүнс: Хүнсний аюулгүй байдлын цаг
08:30 Бизнес амжилт
09:00 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 58-60-р анги
09:25 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 38-р анги
09:40 Бяцхан муужгай нохойнууд 44,45-р анги
09:55 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
10:10 Хамтдаа суръя теле хичээл
10:25 Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
10:40 Кино түүх “Arrival ”
11:40 Хийморь МУСК
13:40 Үг үйлдэл тойм нэвтрүүлэг
14:05 Бид өсвөр үеийнхэн хүүхдийн нэвтрүүлэг
14:55 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 38-р анги
15:55 Бизнес амжилт
16:25 Усны шинэ эрин эхэлж байна
16:40 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
16:55 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 39-р анги
17:10 Бяцхан муужгай нохойнууд 54,55-р анги
17:25 Хамтдаа суръя теле хичээл
17:40 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 61-63-р анги
18:00 Археологийн нууц “Дуурлиг нарсны Хүннүгийн язгууртны булш 2-р хэсэг”
19:00 Агаараар гүйцгээе нэвтрүүлэг
19:45 Нүүдэлчдийн өв соёл
20:00 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 39-р анги
21:00 Амьдралын хэв маяг /Life Style/ нэвтрүүлэг
21:45 Хүнсний хувьсгал | ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
22:00 Хөх толбот хүмүүс МУСК
00:00 Манай дэлгэцнээ
2024.05.31
Цаг Конент
07:55 Стар телевиз үзүүлж байна
08:00 Эрүүл хүнс: Хүнсний аюулгүй байдлын цаг
08:30 Бизнес амжилт
09:00 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 61-63-р анги
09:20 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 39-р анги
09:35 Бяцхан муужгай нохойнууд 54,55-р анги
09:50 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
10:05 Хамтдаа суръя теле хичээл
10:20 Археологийн нууц “Дуурлиг нарсны Хүннүгийн язгууртны булш 2-р хэсэг”
11:20 Нүүдэлчдийн өв соёл
11:35 Хөх толбот хүмүүс МУСК
13:35 Агаараар гүйцгээе нэвтрүүлэг
14:20 Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
14:30 Амьдралын хэв маяг /Life Style/ нэвтрүүлэг
15:10 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 39-р анги
16:10 Бизнес амжилт
16:40 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
16:55 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 40-р анги
17:10 Бяцхан муужгай нохойнууд 56,57-р анги
17:25 Хамтдаа суръя теле хичээл
17:40 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 64-66-р анги
18:00 Кино түүх “Another”
19:00 Учиртай урилга нэвтрүүлэг
20:00 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 40-р анги
21:00 Монголын гээгдсэн түүх | Харьд цаазлагдсан Ерөнхий сайд - Агданбуугийн Амар
22:30 Хүлцэхгүй ОАК 1-9-р анги
01:00 Манай дэлгэцнээ
2024.06.01
Цаг Конент
07:55 Стар телевиз үзүүлж байна
08:00 Бизнес амжилт
08:30 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 52-55-р анги
09:00 Монголын гээгдсэн түүх | Харьд цаазлагдсан Ерөнхий сайд - Агданбуугийн Амар
10:30 Том 4 толгой хүүхдийн кино
11:30 Том 6 толгой хүүхдийн кино
12:45 Том амжилт хүүхдийн кино
13:45 Том тоглоом: 3 эрдэнийн эрэлд хүүхдийн кино
15:15 Эрчим хүчний чиг хандлага
15:30 Кино түүх “Another”
16:15 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 36-38-р анги
18:45 Бизнес амжилт
19:15 Үг үйлдэл тойм нэвтрүүлэг
19:45 Орон орны зоог “Хүүхдийн хоол"
20:45 Эрчим хүчний чиг хандлага
21:00 Vibe шоу нэвтрүүлэг
22:00 Кундо-/Kundo: Age of the Rampant/ УСК
00:30 Манай дэлгэцнээ
2024.06.02
Цаг Конент
07:55 Стар телевиз үзүүлж байна
08:00 Бизнес амжилт
08:30 Хүлцэхгүй ОАК 1-8-р анги
10:30 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 36,37-р анги
10:55 Орон орны зоог “Хүүхдийн хоол”
11:50 Бага оврын салхин турбин
12:05 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 39,40-р анги
13:45 Vibe нэвтрүүлэг
14:45 Кундо-/Kundo: Age of the Rampant/ УСК
17:15 Бизнес амжилт
17:45 Монголын гээгдсэн түүх | Харьд цаазлагдсан Ерөнхий сайд - Агданбуугийн Амар
19:15 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 38-40-р анги
19:55 Вирус бидний амьдралд “ Сарьсан багваахайн нөлөө”
20:45 Бага оврын салхин турбин
21:00 Хөөстэй яриа подкаст
22:00 Фэнг Шүй-/Feng Shui/ УСК
00:30 Манай дэлгэцнээ

© 2024 он. Star Tv. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб хөгжүүлэгч Mind Agency