Та бүхэн энэхүү үйл ажиллагаанд оролцохоор ирэхдээ доорх зүйлсийг анхаарна уу.

1. Зул өргөсөн газрыг бохирдуулахгүйн тулд зулын доор тавих зүйл, цаас бэлдэх

2. Жаргаж дууссан зул болон бусад хог хийх уут. Явахдаа хог үлдээлгүй явах

3. Олон хүн цугласан газар хувийн эд зүйлдээ болгоомжтой байх

4. Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг гэмтээхгүй, хамгаалах

5. Бусад иргэд, байгууллагын үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй байх

6. Согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэхгүй байх

7. Үймээн самуун үүсгэхгүй байх

8. Бусдын эрхийг хүндэтгэх

9. Зөвшөөрөгдсөн цагт үйл ажиллагааг дуусгаж тарах

Та бүхнийг ёс зүйтэй, хүндэтгэлтэй хандахыг хүсэж байна.