Хөтөлбөр

2024.04.15- 2024.04.21

2024.04.15
Цаг Конент
07:55 Стар телевиз үзүүлж байна
08:00 Нүгнай сахилга 2022
08:30 Бизнес амжилт
09:00 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 197-199-р анги
09:25 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 5-р анги
09:40 Бяцхан муужгай нохойнууд 1,2-р анги
09:55 Ухаан Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
10:10 Хамтдаа суръя теле хичээл
10:25 Эгэл ертөнц ХОАК 34-р анги
11:25 МАРС ХОЛ БИШ - 2 баримтат нэвтрүүлэг
12:15 Галт шувуу МУСК
13:45 Монголын гээгдсэн түүх | Хөх ордын мартагдсан хувь заяа
15:20 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 5-р анги
16:20 Бизнес амжилт
16:50 Ухаан Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
17:05 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 6-р анги
17:20 Бяцхан муужгай нохойнууд 3,4-р анги
17:35 Хамтдаа суръя теле хичээл
17:50 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 200-202-р анги
18:10 Эгэл ертөнц ХОАК 35-р анги
19:10 Хүнсний хувьсгал | Цагаан алт
19:25 Миний дарсан 10 зураг нэвтрүүлэг
20:00 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 6-р анги
21:00 Үүргэвчтэй аялал 2: Серби улс 2-р хэсэг
22:00 Зэрлэгүүдийг хүлээхүй УСК
00:00 Манай дэлгэцнээ
2024.04.16
Цаг Конент
07:55 Стар телевиз үзүүлж байна
08:00 Нүгнай сахилга 2022
08:30 Бизнес амжилт
09:00 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 200-202-р анги
09:25 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 6-р анги
09:40 Бяцхан муужгай нохойнууд 3,4-р анги
09:55 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
10:10 Хамтдаа суръя теле хичээл
10:25 Эгэл ертөнц ХОАК 35-р анги
11:25 Хүнсний хувьсгал | Цагаан алт
11:40 Зэрлэгүүдийг хүлээхүй УСК
13:40 Миний дарсан 10 зураг нэвтрүүлэг
14:10 Үүргэвчтэй аялал 2: Серби улс 2-р хэсэг
15:10 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 6-р анги
16:10 Бизнес амжилт
16:40 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
16:55 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 7-р анги
17:10 Бяцхан муужгай нохойнууд 5,6-р анги
17:25 Хамтдаа суръя теле хичээл
17:40 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 203-205-р анги
18:00 Эгэл ертөнц ХОАК 36-р анги
19:00 Монгол дархлаа - Уламжлалт анагаах ухаан
20:00 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 7-р анги
21:00 Агаараар гүйцгээе нэвтрүүлэг
21:45 Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
22:00 Сэтгэцийн гэмт хэрэг УСК
00:00 Манай дэлгэцнээ
2024.04.17
Цаг Конент
07:55 Стар телевиз үзүүлж байна
08:00 Нүгнай сахилга 2022
08:30 Бизнес амжилт
09:00 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 203-205-р анги
09:25 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 7-р анги
09:40 Бяцхан муужгай нохойнууд 5,6-р анги
09:55 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
10:10 Хамтдаа суръя теле хичээл
10:25 Эгэл ертөнц ХОАК 36-р анги
11:20 Монгол дархлаа - Уламжлалт анагаах ухаан
12:20 Нүүдэлчдийн өв соёл
12:35 Сэтгэцийн гэмт хэрэг УСК
14:35 Агаараар гүйцгээе нэвтрүүлэг
15:15 Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
15:25 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 7-р анги
16:25 Бизнес амжилт
16:55 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
17:10 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 8-р анги
17:25 Хамтдаа суръя теле хичээл
17:40 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 206-208-р анги
18:00 Эгэл ертөнц ХОАК 37-р анги
19:00 Бид өсвөр үеийнхэн хүүхдийн нэвтрүүлэг
19:45 Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
20:00 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 8-р анги
21:00 Үг үйлдэл тойм нэвтрүүлэг
21:25 Миний дарсан 10 зураг нэвтрүүлэг
22:00 Миний ахыг ав УСК
00:05 Манай дэлгэцнээ
2024.04.18
Цаг Конент
07:55 Стар телевиз үзүүлж байна
08:00 Нүгнай сахилга 2022
08:30 Бизнес амжилт
09:00 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 203-205-р анги
09:25 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 8-р анги
09:40 Бяцхан муужгай нохойнууд 5,6-р анги
09:55 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
10:10 Хамтдаа суръя теле хичээл
10:25 Эгэл ертөнц ХОАК 37-р анги
11:20 Бид өсвөр үеийнхэн хүүхдийн нэвтрүүлэг
12:05 Нүүдэлчдийн өв соёл
12:15 Миний ахыг ав УСК
14:20 Үг үйлдэл тойм нэвтрүүлэг
14:45 Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
15:00 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 8-р анги
16:00 Бизнес амжилт
16:30 Нүүдэлчдийн өв соёл
16:40 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
16:55 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 9-р анги
17:10 Бяцхан муужгай нохойнууд 7,8-р анги
17:25 Хамтдаа суръя теле хичээл
17:40 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 206-208-р анги
18:00 Эгэл ертөнц ХОАК 38-р анги
19:00 Олон охинтой аав теле зохиомж
19:30 Эхлэх цэг нэвтрүүлэг
20:00 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 9-р анги
21:00 Амьдралын хэв маяг /Life Style/ нэвтрүүлэг
21:45 Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
22:00 Барьцаалагч УСК
23:50 Нүүдэлчдийн өв соёл
00:00 Манай дэлгэцнээ
2024.04.19
Цаг Конент
07:55 Стар телевиз үзүүлж байна
08:00 Нүгнай сахилга 2022
08:30 Бизнес амжилт
09:00 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 206-208-р анги
09:20 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 9-р анги
09:35 Бяцхан муужгай нохойнууд 7,8-р анги
09:50 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
10:05 Хамтдаа суръя теле хичээл
10:20 Эгэл ертөнц ХОАК 38-р анги
11:20 Нүүдэлчдийн өв соёл
11:35 Олон охинтой аав теле зохиомж
12:05 Барьцаалагч УСК
13:05 Эхлэх цэг нэвтрүүлэг
14:15 Амьдралын хэв маяг /Life Style/ нэвтрүүлэг
15:00 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 9-р анги
16:00 Бизнес амжилт
16:30 Нүүдэлчдийн өв соёл
16:40 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
16:55 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 10-р анги
17:10 Бяцхан муужгай нохойнууд 9,10-р анги
17:25 Хамтдаа суръя теле хичээл
17:40 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 209-211-р анги
18:00 Эгэл ертөнц ХОАК 39-р анги
19:00 Эрүүл хүнс - Хүнсний аюулгүй байдлын цаг
19:30 Фемида хууль, эрх зүйн нэвтрүүлэг
20:00 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 10-р анги
21:00 Монголын гээгдсэн түүх | Сүбээдэй баатар ялагдаж үзсэн үү? - 2
22:15 Нарны сүүдэр МУСК
00:00 Манай дэлгэцнээ
2024.04.20
Цаг Конент
07:55 Стар телевиз үзүүлж байна
08:00 Бизнес амжилт
08:30 Эгэл ертөнц ХОАК 35-37-р анги
11:00 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 200-204-р анги
11:40 Бяцхан муужгай нохойнууд 3--6-р анги
12:10 Монголын гээгдсэн түүх | Сүбээдэй баатар ялагдаж үзсэн үү? - 2
13:25 “Бадрах Энержи” сум, орон нутагт нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжиж байна
13:50 Нарны сүүдэр МУСК
15:30 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 6-8-р анги
17:55 Бизнес амжилт
18:25 Бяцхан муужгай нохойнууд 7-10-р анги
19:05 Үг үйлдэл тойм нэвтрүүлэг
19:35 Үүргэвчтэй аялал 2: Серби 2-р хэсэг
20:35 “Бадрах Энержи” сум, орон нутагт нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжиж байна
21:00 Vibe нэвтрүүлэг
22:00 Аниргүй /Heart Blackened/ УСК
00:20 Манай дэлгэцнээ
2024.04.21
Цаг Конент
07:55 Стар телевиз үзүүлж байна
08:00 Бизнес амжилт
08:30 Эгэл ертөнц ХОАК 38,39-р анги
10:10 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 205-209-р анги
10:40 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 5,6-р анги
11:00 Бид өсвөр үеийнхэн хүүхдийн нэвтрүүлэг
11:40 Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 9,10-р анги
13:20 “Бадрах Энержи” сум, орон нутагт нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжиж байна
13:45 Vibe нэвтрүүлэг
14:45 Аниргүй /Heart Blackened/ УСК
17:00 Бизнес амжилт
17:30 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 207-211-р анги
18:00 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 8,9-р анги
18:30 Монголын гээгдсэн түүх | Сүбээдэй баатар ялагдаж үзсэн үү? - 2
19:45 Амьдралын хэв маяг /Life Style/ нэвтрүүлэг
20:30 “Бадрах Энержи” сум, орон нутагт нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжиж байна
20:55 Хөөстэй яриа подкаст
21:55 Берлин Файл /The Berlin File/ УСК
00:10 Манай дэлгэцнээ

© 2024 он. Star Tv. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб хөгжүүлэгч Mind Agency