Хөтөлбөр

2023.12.04 – 2023.12.40

2023.12.04 Даваа гариг
Цаг Конент
07:55 Стар телевиз үзүүлж байна
08:00 Нүгнай сахилга 2022 16-р хэсэг
08:30 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 142-144-р анги
08:50 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 21-р анги
09:05 Бяцхан муужгай нохойнууд 59,60-р анги
09:20 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
09:35 Хамтдаа суръя теле хичээл
09:50 Үүр цайхын өмнө ХОАК 15-р анги
10:50 Монголын гээгдсэн түүх | Хатуу тавилантай хатдын түүхээс
12:05 Миний ахыг ав УСК
14:15 Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
15:15 Аюултай эмэгтэйчүүд ОАК 20-р анги
16:15 Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
16:40 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
16:55 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 21-р анги
17:10 Бяцхан муужгай нохойнууд 61,62-р анги
17:25 Хамтдаа суръя теле хичээл
17:40 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 145-147-р анги
18:00 Үүр цайхын өмнө ХОАК 16-р анги
19:00 Бурхан багшийн цэцэрлэгт хүрээлэн
19:40 Нүүдэлчдийн өв соёл
20:00 Аюултай эмэгтэйчүүд ОАК 21-р анги
21:00 Агаараар гүйцгээе
21:45 Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
22:00 Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
23:00 Охид ОАК 1-р бүлгийн 1-р анги
00:00 Манай дэлгэцнээ
2023.12.05 Мягмар гариг
Цаг Конент
07:55 Стар телевиз үзүүлж байна
08:00 Нүгнай сахилга 2022 17-р хэсэг
08:30 Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
08:40 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 145-141-р анги
09:00 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 21-р анги
09:15 Бяцхан муужгай нохойнууд 61,62-р анги
09:30 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
09:45 Хамтдаа суръя теле хичээл
10:00 Үүр цайхын өмнө ХОАК 16-р анги
11:00 Бурхан багшийн цэцэрлэгт хүрээлэн
11:40 Нүүдэлчдийн өв соёл
12:00 Охид ОАК 1-р бүлгийн 1-р анги
13:00 Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
14:00 Нээлттэй ертөнц нэвтрүүлэг
15:00 Агаараар гүйцгээе
15:40 Аюултай эмэгтэйчүүд ОАК 21-р анги
16:40 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
16:55 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 22-р анги
17:10 Бяцхан муужгай нохойнууд 63,64-р анги
17:25 Хамтдаа суръя теле хичээл
17:40 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 148-150-р анги
18:00 Үүр цайхын өмнө ХОАК 17-р анги
19:00 Монгол дархлаа - Магтаал
20:00 Аюултай эмэгтэйчүүд ОАК 22-р анги
21:00 Гампаньян гайхамшгийн эрэлд- Уран олборлогч Казахстан улс
21:20 Эхлэх цэг нэвтрүүлэг
22:00 Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
23:00 Охид ОАК 1-р бүлгийн 2-р анги
00:00 Манай дэлгэцнээ
2023.12.06 Лхагва гариг
Цаг Конент
07:55 Стар телевиз үзүүлж байна
08:00 Нүгнай сахилга 2022 18-р хэсэг
08:30 Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
08:40 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 148-150-р анги
09:00 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 23-р анги
09:15 Бяцхан муужгай нохойнууд 63,64-р анги
09:30 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
09:45 Хамтдаа суръя теле хичээл
10:00 Үүр цайхын өмнө ХОАК 17-р анги
11:00 Нүүдэлчдийн өв соёл
11:10 Гампаньян гайхамшгийн эрэлд- Уран олборлогч Казахстан улс
11:30 Монгол дархлаа - Магтаал
12:30 Охид ОАК 1-р бүлгийн 2-р анги
13:30 Эхлэх цэг нэвтрүүлэг
14:10 Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
15:10 Аюултай эмэгтэйчүүд ОАК 22-р анги
16:10 Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
16:30 Нүүдэлчдийн өв соёл
16:40 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
16:55 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 24-р анги
17:10 Бяцхан муужгай нохойнууд 65,66-р анги
17:25 Хамтдаа суръя теле хичээл
17:40 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 151-153-р анги
18:00 Үүр цайхын өмнө ХОАК 18-р анги
19:00 Монгол дархлаа - Гал тахих
20:00 Аюултай эмэгтэйчүүд ОАК 23-р анги
21:00 Хүнсний хувьсгал | Хүнсний хувьсгалын зураглал, үр дүн
21:20 Эхлэх цэг нэвтрүүлэг
22:00 Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
23:00 Охид ОАК 1-р бүлгийн 3-р анги
00:00 Манай дэлгэцнээ
2023.12.07 Пүрэв гариг
Цаг Конент
07:55 Стар телевиз үзүүлж байна
08:00 Нүгнай сахилга 2022 19-р хэсэг
08:30 Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
08:40 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 151-153-р анги
09:00 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 24-р анги
09:15 Бяцхан муужгай нохойнууд 65,66-р анги
09:30 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
09:45 Хамтдаа суръя теле хичээл
10:00 Үүр цайхын өмнө ХОАК 18-р анги
11:00 Нүүдэлчдийн өв соёл
11:10 Хүнсний хувьсгал | Хүнсний хувьсгалын зураглал, үр дүн
11:30 Монгол дархлаа - Гал тахих
12:30 Охид ОАК 1-р бүлгийн 3-р анги
13:30 Эхлэх цэг нэвтрүүлэг
14:10 Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
15:10 Хүнсний хувьсгал | Хүнсний хувьсгалын зураглал, үр дүн
15:30 Аюултай эмэгтэйчүүд ОАК 23-р анги
16:30 Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
16:40 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
16:55 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 25-р анги
17:10 Бяцхан муужгай нохойнууд 67,68-р анги
17:25 Хамтдаа суръя теле хичээл
17:40 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 154-156-р анги
18:00 Үүр цайхын өмнө ХОАК 19-р анги
19:00 Монгол дархлаа - Уламжлалт анагаах ухаан
20:00 Аюултай эмэгтэйчүүд ОАК 24-р анги
21:00 Гампаньян гайхамшгийн эрэлд- Ураны уурхайн нөхөн сэргээлт -Франц
21:20 Эхлэх цэг нэвтрүүлэг
22:00 Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
23:00 Охид ОАК 1-р бүлгийн 4-р анги
00:00 Манай дэлгэцнээ
2023.12.08 Баасан гариг
Цаг Конент
07:55 Стар телевиз үзүүлж байна
08:00 Нүгнай сахилга 2022 20-р хэсэг
08:30 Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
08:40 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 154-156-р анги
09:00 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 25-р анги
09:15 Бяцхан муужгай нохойнууд 67,68-р анги
09:30 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
09:45 Хамтдаа суръя теле хичээл
10:00 Үүр цайхын өмнө ХОАК 19-р анги
11:00 Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
11:15 Нүүдэлчдийн өв соёл
11:25 Монгол дархлаа - Уламжлалт анагаах ухаан
12:30 Охид ОАК 1-р бүлгийн 4-р анги
13:30 Эхлэх цэг нэвтрүүлэг
14:10 Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
15:10 Гампаньян гайхамшгийн эрэлд- Ураны уурхайн нөхөн сэргээлт -Франц
15:30 Аюултай эмэгтэйчүүд ОАК 24-р анги
16:30 Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
16:40 Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
16:55 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 26-р анги
17:10 Бяцхан муужгай нохойнууд 69,70-р анги
17:25 Хамтдаа суръя теле хичээл
17:40 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 157-159-р анги
18:00 Үүр цайхын өмнө ХОАК 20-р анги
19:00 Монгол дархлаа - Ерөөл
20:00 Аюултай эмэгтэйчүүд ОАК 25-р анги
21:00 Монголын гээгдсэн түүх | World War 0 буюу Дэлхийн 0 дүгээр дайн
22:10 Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
23:10 Охид ОАК 1-р бүлгийн 5-р анги
00:10 Манай дэлгэцнээ
2023.12.09 Бямба гариг
Цаг Конент
07:55 Стар телевиз үзүүлж байна
08:00 Үүр цайхын өмнө ХОАК 16-18-р анги
10:30 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 22-24-р анги
11:05 Бяцхан муужгай нохойнууд 61-65-р анги
11:40 Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
11:50 Монголын гээгдсэн түүх | World War 0 буюу Дэлхийн 0 дүгээр дайн
13:00 Гампаньян гайхамшгийн эрэлд- Уран олборлогч Казахстан улс
13:20 Монгол дархлаа - Ерөөл
14:20 Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
15:20 Охид ОАК 1-р бүлгийн 5-р анги
16:20 Аюултай эмэгтэйчүүд ОАК 21-23-р анги
18:40 Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
18:50 Бяцхан муужгай нохойнууд 66-70-р анги
19:30 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 141-146-р анги
20:05 Агаараар гүйцгээе
20:50 Нүүдэлчдийн өв соёл
21:00 Vibe нэвтрүүлэг
22:00 Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
23:00 Барьцаалагч УСК
00:50 Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
01:00 Манай дэлгэцнээ
2023.12.10 Ням гариг
Цаг Конент
07:55 Стар телевиз үзүүлж байна
08:00 Үүр цайхын өмнө ХОАК 19,20-р анги
09:40 Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 25,26-р анги
10:05 Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 147-151-р анги
10:40 Бяцхан муужгай нохойнууд 66-70-р анги
11:20 Нүүдэлчдийн өв соёл
11:30 Гампаньян гайхамшгийн эрэлд- Ураны уурхайн нөхөн сэргээлт -Франц
11:50 Барьцаалагч УСК
13:40 Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
14:40 Аюултай эмэгтэйчүүд ОАК 24,25-р анги
16:10 Vibe нэвтрүүлэг
17:10 Азийн уламжлалт хөгжмийн соёлын солилцоо тоглолт
18:20 Монголын гээгдсэн түүх | World War 0 буюу Дэлхийн 0 дүгээр дайн
19:30 Түүний түүх хөрөг нэвтрүүлэг
20:20 Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
20:30 100 чухал сэдэв - Хөгжилд хөтлөх стандарт
21:45 Нүүдэлчдийн өв соёл
22:00 Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
23:00 Хуримын даашинзтай бүсгүй МУСК
01:00 Манай дэлгэцнээ

© 2023 он. Star Tv. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб хөгжүүлэгч Mind Agency